zaterdag 4 januari 2014

2014 here I come!
 
Vorig jaar heb ik het anders aangepakt. Ik heb mijn voornemens op papier gezet en op de koelkast gehangen. Het heeft gewerkt. Ik heb het merendeel van mijn voornemens behaald! Reden te meer om het dit jaar op dezelfde manier aan te pakken.
 
Ik heb vrijwel wekelijks een bericht op mijn blog geplaatst en de blog is ook iets toegankelijker, maar dat kan nog beter. Ik heb een online winkeltje geopend op Dawanda, waar ik mijn zelf gemaakte spullen verkoop. Ik heb producten verkocht en opdrachten gekregen nadat men mijn winkeltje had bezocht.
Wat ik niet gedaan heb is het delen van (haak)patronen of verwijzen naar patronen. Dat ga ik dit jaar zeker doen! Om het jaar goed te beginnen heb ik een adres van een pinner die allemaal gratis haakpatronen op haar bord verzameld; http://www.pinterest.com/jan10tjes/gratis-haak-patronen-free-crochet-patterns/
 
Veel plezier met kijken en haken!
 
 
2014 here I come!

Last year I dealt with my intentions differently. I put my intentions on paper and hung them on the fridge. It worked. I achieved most of my resolutions! All the more reason to do it this year the same way.

I have almost every week posted a message on my blog and the blog is a bit more accessible, but it could be better. I have an online shop opened on Dawanda where I sell my stuff homemade. I have products sold and received commands after they had visited my shop.
nl.dawanda.com/shop/Vintatmaris

What I have not done is sharing (hook)patterns or refer to patterns. I'm going to do this this year! To start the year well I have an address of a pinner who collects all free crochet patterns on her board; http://www.pinterest.com/jan10tjes/gratis-haak-patronen-free-crochet-patterns/
 
Have fun watching and hooks!


Heb je een vraag of opmerking? Stuur dan een mail naar vintatmaris@gmail.com
Do you have a question or comment? Send an email to vintatmaris@gmail.com

Geen opmerkingen: