zondag 13 april 2014

Lente! Tijd voor een nieuwe start.
 
Begin dit jaar had ik een mooi bericht geschreven over voornemens.... Eén van mijn voornemens was om eenmaal in de week een bericht te plaatsen op mijn blog. Sindsdien heb ik drie berichten geplaatst! Schande!
 
Een ander voornemen, en die van mijn partner, heb ik niet gedeeld op mijn blog, maar heb ik wel behaald!! Ik ben ruim 17 weken zwanger! Dit is dan ook meteen de reden waarom ik weinig van me heb laten horen. Wat was ik misselijk en futloos! Maar daar ga ik jullie niet mee vervelen. Inmiddels voel ik me een stuk beter, maar moet wel op mijn energie letten.
 
Het is lente, een mooie tijd voor een nieuw begin! Mijn voornemens worden een beetje aangepast en ik ga eenmaal per maand wat op mijn blog zetten. Het is tulpentijd. Ik heb daarom gekozen voor een foto van een gepimpte lamp met onder andere en stofje met tulpen erop. De lamp is te koop in mijn online winkel; nl.dawanda.com/shop/Vintatmaris
 
 
Spring ! Time for a new start.
 
Early this year I had a nice post written about intentions .... One of my intentions was to post, once a week, on my blog. Since then I have posted three messages! Shame!Another intention, and that of my partner, I have not shared on my blog, but I have achieved! I am over 17 weeks pregnant ! This is also the reason why you haven't heard from me. I was sick and had no energy! But I 'm not going to bore you with that. By now I feel a lot better, but I have to keep an eye on my energy.It's spring, a beautiful time for a new beginning! My intentions are slightly modified and I am going to post once a month on my blog. It is tulip time. I therefore choose for a picture of a lamp I have pimped. One of the fabrics I used are tulips on. The lamp is available in my online store; nl.dawanda.com/shop/Vintatmaris

 

 
Heb je een vraag of opmerking? Stuur dan een mail naar vintatmaris@gmail.com
Do you have a question or comment? Send an email to vintatmaris@gmail.com

Geen opmerkingen: